back to home dude

Avoid the Gears!

Avoid the Gears!

Om Avoid the Gears!

Det är inte lätt att vara en testmänniska i det här experimentet. Det enda som du kan göra, står där i rubriken. Du gissar det redan. Undvik radar.