back to home dude

Avalanche King

Avalanche King

Om Avalanche King

Lavinen kommer. Du måste åka snowboard för att fortsätta att leva. Samla på vägen tillräckligt med pengar och hoppa från klippa till klippa. Är du lavinkungen?