back to home dude

Återuppbygga Chile

Återuppbygga Chile

Om Återuppbygga Chile

Hjälp de chilenska barnen att bygga upp deras byar igen. Städa upp allt med bulldozrarna.