back to home dude

Astrobots First Contact

Astrobots First Contact

Om Astrobots First Contact

Den här lilla Astroboten är skickad till rymden för att söka efter en annan ras. Det här är alltså hans första kontakt med utomjordiskt liv. En speciellt ögonblick. Kan du hjälpa Astrobot? Dina vapen står på knapparna 1 till och med 7. Använd dem förståndigt.