back to home dude

Assemble Bots

Assemble Bots

Om Assemble Bots

Bygga robotar är ett av de svåraste jobben som finns, men du kan säkert göra det. Du har ett öga för detaljer och är super teknisk. Ta delarna, montera dem på rätt plats och försök dessutom att göra det snabbt. Varför? För att du då får en bonus. Blir du den bästa robotbyggaren någonsin?