back to home dude

Artillerize

Artillerize

Om Artillerize

Spring snabbt till lagret för att köpa ammunition och ta din position bakom vapnet. Vänta på det rätta ögonblicket och elimenera snabbt fienden. Då är din mission fullbordad!