back to home dude

Ars Tactica: Prelude

Ars Tactica: Prelude

Om Ars Tactica: Prelude

Ta rollen som en av dessa personager och utforska fängelsehålorna! Undersök de olika gångarna, samla föremål som kan komma till pass och ta upp striden med onda varelser. Lyckas du att lösa mysteriet?