back to home dude

Army Stacker

Army Stacker

Om Army Stacker

Titta noga vad meningen med nivån är. Var måste soldaten tillslut hamna? Denna fråga står central. Börja därefter spelet. Placera blocken på sådant sätt att soldaten når den rätta platsen.