back to home dude

Army Sharpshooter 1

Army Sharpshooter 1

Om Army Sharpshooter 1

Du står tryggt skyddad och du har en bra översikt över platsen. Det är viktigt eftersom du blir hotad av en annan armé. Skjut på dina motståndare så fort du ser dem, så för du dig själv i säkerhet.