back to home dude

Armed with Wings 1

Armed with Wings 1

Om Armed with Wings 1

Du vill ge till baka för vad kejsaren gjorde, men allt du har en påk och en fågel. Undvik alla fällor och besegra fienden. Din fågel kan hjälpa dig med hindren!