back to home dude

Armed to the Teeth

Armed to the Teeth

Om Armed to the Teeth

Mannen vill gå över vägen, men den är spärrad av ett träd. Ta bort trädet genom att skjuta bollen på det. Se till att hjulet står bra och klicka sedan på bollen. Nu kommer den att skjuta på trädet. Det är också viktigt att samla så många stjärnor som möjligt, så sikta först här på.