back to home dude

Arg Karate Man

Arg Karate Man

Om Arg Karate Man

Karate Man kämpar sig en väg genom staden. Se till att du elimenerar alla genom att i rätt ögonblick attackera.