back to home dude

Archery War

Archery War

Om Archery War

Archery War är ett roligt bågskyttespel där du måste försvara dig mot olika angripare beväpnade med pilar och spjut. Rita din båge och skjut dina motståndare genom huvudet med din bågskytt innan du blir skadad. Klicka på dina motståndare och dra musen för att sikta. Släpp för att skjuta.