back to home dude

Archery Training

Archery Training

Om Archery Training

Archery Training är ett roligt bågskyttespel där du måste skjuta dina pilar från bågen och träffa mitt i mål. Det ar bara en pil per nivå, så du har bara en chans att få skottet precis rätt. Du kommer också att klara nivån om du träffar de blå ringarna (inte de vita!), men bara genom att skjuta din pil i målets mittenpunkt kan du tjäna högsta poängen! I det övre vänstra hörnet kan du se hur långt du är från målet. Justera ditt mål i enlighet med detta.