back to home dude

Archery Game

Archery Game

Om Archery Game

Försök att träffa det rörliga målet med din pil och båge! Ju oftare som du träffar, desto är din poäng. Men, om du missar 3 stjärnor måste du börja om på nytt!