back to home dude

Aqua Thief

Aqua Thief

Om Aqua Thief

Se till att du hjälper den här tjuven att samla alla mynt! Rita en väg genom nivån och se till att du inte blir tagen av en av poliserna. Kommer du att lyckas hämta 3 stjärnor i varje nivå?