back to home dude

Another Life

Another Life

Om Another Life

Dessa 2 vänner blir uppsugna i deras spel och nu måste de se till att överleva! Låt båda personagerna arbeta bra tillsammans för att så överbrygga de olika hindren. Spelar du tillsammans med en av dina vänner, eller tar du upp utmaningen ensam?