back to home dude

Annihilate

Annihilate

Om Annihilate

De försöker inte att dela atomer här. De försöker just att föra samman atomer. Spelplanen har många hinder. Dessa måste du undvika till varje pris. Gör allt med så få steg som möjligt. Kan du hålla tillsammans allt?