back to home dude

Anksi And Blip

Anksi And Blip

Om Anksi And Blip

Den stora fågeln Massi har gömt alla husdjur från Anski och Blip i skogen. Växla mellan Anski och Blip för att bana dig en väg genom nivån och försök att hitta alla djur!