back to home dude

Animals 1010

Animals 1010

Om Animals 1010

Försök att passa in alla block med de gulliga djuren, i rutnätet med 10x10 rutor. Gör mer utrymme genom att göra rader kompletta så spela bort. Om du nämligen inte längre kan passa in dina tre block i rutan, är du ute! Få så många poäng som möjligt!