back to home dude

Animal Keeper

Animal Keeper

Om Animal Keeper

Stapla identiska djur och försök göra grupper om tre eller fler av samma slag för att avlägsna dem.