back to home dude

Angry Weirds

Angry Weirds

Om Angry Weirds

Hjälp den välkända fågeln Angry Birds att slå ner alla grisar! Använd de olika vapnen för att slå ut alla på din väg och samla nycklar för att spela nya delar fria. Kommer du lyckas att så slå dig genom de olika nivåerna?