back to home dude

Angry Rises

Angry Rises

Om Angry Rises

Angry reser sig och Angry faller. Du är Angry. Du är arg och du har ett gevär. Använd det geväret för att skjuta ner dina fiender. Om du inte gör det, gör de det.