back to home dude

Angry Kangaroo

Angry Kangaroo

Om Angry Kangaroo

Kängurun är arg, han ska fånga tjuvarna. Hjälp honom att samla ihop alla mynt igen. Hoppa upp på fienden för att utplåna den.