back to home dude

Angry Chicks

Angry Chicks

Om Angry Chicks

Ta en av dina kycklingar, dra honom bakåt och släpp sedan loss honom för att skjuta iväg honom från katapulten. Försök att elimenera alla katter! Gör detta med så få drag som möjligt för att i varje nivå samla 3 stjärnor!