back to home dude

Angry Birds Rio

Angry Birds Rio

Om Angry Birds Rio

Sikta bra och gör så att de arga fåglarna spränger tornet. Om du bara använder ett fåtal fåglar, får du fler poäng.

Ladda ner

Angry Birds Rio