back to home dude

Angry Birds 2: Bomb

Angry Birds 2: Bomb

Om Angry Birds 2: Bomb

De dåliga grisarna vill stjäla guldäggen från fåglarna. Placera bombfåglarna så att de spränger grisarna och att de inte längre kan stjäla. Lyckas du att stoppa grisarna?