back to home dude

Ång Robot

Ång Robot

Om Ång Robot

Denna ångande robot måste befria sina vänner. Under tiden kan han bli anfallen så var försiktig. I träkistorna kanske det finns händiga bonusar.