back to home dude

Amigo Pancho 3

Amigo Pancho 3

Om Amigo Pancho 3

Hjälp Amigo Pancho att fly ur ravinen! Gör vägen fri från alla hinder och faror så att Amigo tryggt kan sväva uppåt. Kan du förtjäna alla medaljer och pokaler?