back to home dude

Amazing Tomb

Amazing Tomb

Om Amazing Tomb

Denna skattsökare har ett problem. Allt håller på att störta in och det verkar inte finnas någon utväg. Tack och lov har denna äventyrare befunnit sig i värre situationer! Hoppa från plattform till plattform och försök att sluta så högt som möjligt. Ser du slutet av tunneln?