back to home dude

Amazing Spider-Man 2: Swing

Amazing Spider-Man 2: Swing

Om Amazing Spider-Man 2: Swing

Ta rollen som Spider-Man och försök att slingra dig så länge som möjligt genom gatorna i New York! Undvik de olika hinderna och se till att griper så många objekt som möjligt för att fylla på ditt nätbränsle. Hur länge kan du hålla ut med det här?