back to home dude

Amazing Sheriff HD

Amazing Sheriff HD

Om Amazing Sheriff HD

Hjälp den tappra sheriffen på hans äventyr! Hoppa från planet till planet och samla på vägen så många föremåll som möjligt! Vänta till det rätta ögonblicket med att hoppa och vem vet får du den högsta poängen!