back to home dude

All We Need Is Brain 1

All We Need Is Brain 1

Om All We Need Is Brain 1

Placera hjärnorna på en strategisk plats i fältet. Locka så dit zombiesarna och låt dem då försvinna.