back to home dude

Alkirian: The Seven Scepters

Alkirian: The Seven Scepters

Om Alkirian: The Seven Scepters

Hjälp Brenda med att leta efter de 7 scepters! Använd din mus för att genomsöka området efter föremål som skulle kunna hjälpa. Öppna först stendörren och leta sedan igenom Faraos grav!