back to home dude

Alien Truck

Alien Truck

Om Alien Truck

Lasta stenblocken och transportera dem säkert över rymdvarelse terrängen. Vid slutdestinationen blir lastbilen automatiskt avlastad.