back to home dude

Alien Kindergarten Puzzle

Alien Kindergarten Puzzle

Om Alien Kindergarten Puzzle

Förflytta äggen så att snoddarna som hänger imellan inte en enda gång korsar en annan snodd! Låt sedan äggen komma ut för att få gå vidare till nästa nivå. Lyckas du att lösa alla pussel med så få steg som möjligt?