back to home dude

Alien Infection

Alien Infection

Om Alien Infection

Klicka på de vita cellerna för att sprida infektionen, när den smittade cellen har vuxit kan du trycka igen för att göra slembollen i mitten större. Se till att du klickar i tid på de blåa pillerna för att göra dem oskadliga.