back to home dude

Airport Rush

Airport Rush

Om Airport Rush

Se till att allt löper smidigt på flygplatsen i Airport Rush! Släpa passagerarna till rätt destination och använd radion för att göra dem tålmodigare när väntetiden blir längre och längre.