back to home dude

Air Traffic Chief

Air Traffic Chief

Om Air Traffic Chief

Reglera lufttrafiken, annars går det fel! Klicka med din mus på flygplanet eller på helikoptern och dra en linje till den rätta landningsplattform! Kan du förhindra de många olyckorna?