back to home dude

Agent One

Agent One

Om Agent One

Agent One är den starkaste i hela området. I alla fall påstår han alltid det. Tack och lov får han nu chansen att ta det upp mot alla karlar i området. Kan du hjälpa honom med att slåss? Ha det så kul!