back to home dude

Age of Wonder 2

Age of Wonder 2

Om Age of Wonder 2

Alexandrië är en fantastisk stor och vacker stad. Biblioteket i Alexandrië är det bästa i hela världen. Men människorna i Alexandrië är inte så smarta. Vad kan vi göra åt det? Kasta böcker böcker till de dumma människorna naturligtvis. Självklart!