back to home dude

Age of Warriors 2

Age of Warriors 2

Om Age of Warriors 2

Börja i Rom och kämpa dig en väg genom fiendens armé! Bestäm vilka personager du vill köpa och se så till att du lyckas stanna tillräckligt länge i livet. Kan du samla tillräckligt med stjärnor för att spela alla tillägg fria?