back to home dude

Age of Warriors 1

Age of Warriors 1

Om Age of Warriors 1

Du och de andra Vikingarna bygger tillsammans upp en stor bas som ni måste försvara mot fienden. Gå på jakt efter guldstavarna och se till att fienden inte får tag i dem.