back to home dude

Age Manipulation

Age Manipulation

Om Age Manipulation

Det är din uppgift att slå ut alla runda personager! Använd din mus för att göra de fyrkantiga objekten äldre eller just yngre och sätt så igång en kedjereaktion. Kommer du att lyckas lösa alla pussel?