back to home dude

Adventure Time: Rhythm Heroes

Adventure Time: Rhythm Heroes

Om Adventure Time: Rhythm Heroes

Finn och Jake ska gå på äventyr, vill du gå med dem? Det är ett rytmiskt äventyr. Lite känsla för rytm är därför nödvändigt. Var uppmärksam på rytmen i musiken och vad du per nivå måste göra. Om du inte gör det bra, måste du nämligen börja om igen. Gör ditt bästa och känn takten!