back to home dude

Advanced Army Training

Advanced Army Training

Om Advanced Army Training

Du måste se till att träffa varje mål. Den som bär en skottsäker vest måste du se till att träffa i huvudet.