back to home dude

Adelantado Trilogy: Book 2

Adelantado Trilogy: Book 2

Om Adelantado Trilogy: Book 2

Gå igenom på äventyr och försök att hjälpa de olika byinvånaran! Prata med de olika personagerna, utför de rätta missionerna och reparera de krossade byggnaderna! Lyckas du att slutföra alla uppdragen i spelet?