back to home dude

Action Henk

Action Henk

Om Action Henk

Henk är en riktig våghals! Han springer, glider och hoppar över alla hinder och försöker så snabbt som möjligt att nå målet. Tyvärr kan Henk inte klara det här ensam. Han behöver din hjälp! Vill du hjälpa honom? Vägled Henk under hans lopp och kom först i mål. Kommer dat att lyckas?