back to home dude

Acid Bunny 2

Acid Bunny 2

Om Acid Bunny 2

Acid Bunny har ofta skräckinjagande tillbakablickar till hans hemska förflutna, varvid pandan den här gången blir skadad! Gå snabbt på jakt efter de rätta objekten och utför uppdragen för att rädda din vän igen!