back to home dude

Acid Bunny 1

Acid Bunny 1

Om Acid Bunny 1

På grund av ditt förflutna har du ibland drogflashbacks. På grund av det har du dödat din vän av misstag. Du känner dig mycket skyldig och vill gärna föra honom tillbaka till livet. För att göra detta behöver du endast nål och tråd. Gå runt och leta. Ibland måste du slutföra uppdrag för att tjäna någonting.